Zagroda Babiarczyk Spółka jawna REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH POD TYTUŁEM:

„IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

Celem projektu realizacja działań inwestycyjnych w „Restauracji Barracuda” w Gdyni jest

  1. Zakup urządzeń usprawniających proces obsługi klienta w ramach rozwiązań cyfrowych na kwotę 19541,73 zł
  2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji na rozwiązania cyfrowe na kwotę 3781,69 zł
  3. Zakup sprzętu i wyposażenia –unowocześnienie składników majątku na kwotę 26761,39 zł
  4. Zakup urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów na kwotę 44909,69 zł
  5. Zakup urządzeń ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa na kwotę 63646,42 zł
Całkowita kwota dofinansowania to 158640,91 zł

Fundusze Europejskie